آژانس ايران خبر
Tuesday, 10 January 2017 07:08

کاش مي شد خنده را تدريس کرد

آژانس ايران خبر: 95/10/21

کاش مي شد خنده را تدريس کرد
کارگاه خوشدلي تاسيس کرد..

کاش مي شد عشق را تعليم داد
نا اميدان را اميد و بيم داد..
شاد بود و شادماني را ستود
با نشاط ديگران دلشاد بود..
کاش مي شد دشمني را سر بريد
دوستي را مثل شربت سر کشيد
کاش مي شد پشت پا زد بر غرور
دور شد از خودپسندي,دور دور ..
با صفا و يکدل و آزاده بود
مثل شبنم بي ريا و ساده بود...
از دو رنگي و ريا پرهيز کرد
کينه را در سينه حلق آويز کرد...
کاش مي شد ساده و آزاد زيست
در جهاني خرم و آباد زيست...


جدیدترین اخبار ایران و جهان درکانال  
 
https://telegram.me/Iran_news_ajancy

كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!