آژانس ايران خبر
Wednesday, 11 January 2017 13:47

تجمع اعتراضی- کارگری جلوی مجلس بر پلاکاردی بزرگ نوشته بود حقم را میخواهم

آژانس ايران خبر :95/10/22

تجمع اعتراضی- کارگری جلوی مجلس بر پلاکاردی بزرگ نوشته بود حقم را میخواهم

ازساعت هفت صبح روز4 شنیه 21دیماه 95 بیش از2500نفراز بازنشستگان فولاد درمقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزارکردند.
تجمع کنندگان ازاستانهای مختلف کشوردراین تجمع اعتراضی شرکت کردند.آنها یک پلاکارد بزرگ جلوی در مجلس نصب کرده اند که رویش نوشته شده :
؛ما بازنشستگان صندوق فولاد خواهان ادغام در صندوق بانشستگی کشوری هستیم ؛
یا روی پلاکارددیگری نوشته اند :
؛مابازنشستگان فولادخواهان لغوخودگردانی صندوق بازنشستگی فولاد هستیم
 تجمع‌کنندگان خواستار لغو خودگردانی صندوق فولاد، انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری با تطبیق آیین‌نامه معتبر فولاد، مکلف کردن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد، پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌ سنواتی هست.

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید
telegram.me/Iran_news_ajancy

كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!