آژانس ايران خبر
Monday, 09 January 2017 17:22

مدیرمسئول و خبرنگار سایت موج مجرم شناخته شدند

آژانس ايران خبر :95/10/20
مدیرمسئول و خبرنگار سایت موج ‘مجرم’ شناخته شدند
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت که مدیرمسئول و خبرنگار سایت موج به اتهام «افترا و تهمت به مقامات و نهادها»با اکثریت آراء«مجرم»شناخته شدند. بگفته وی،پرونده خبرگزاری مهر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که این خبرگزاری به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع و افشای مطالب دادگاه» با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.

بگزارش خبرگزاری هرانا بنقل از میزان، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات بیان کرد: “مدیرمسئول و خبرنگار سایت موج به اتهام افترا و تهمت به مقامات و نهادها با اکثریت آرائ مجرم شناخته شدند، همچنین هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراء متهمان را مستحق تخفیف دانست.وی افزود: “همچنین در رسیدگی به تخلفات مدیرمسئول و خبرنگار سایت موج دراتهام نشرمطالب خلاف واقع و پخش شایعات با اکثریت آرائ مجرم شناخته نشدند.

سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات در ادامه بیان کرد: در جریان رسیدگی به پرونده های این هفته دادگاه مطبوعات،پرونده خبرگزاری مهر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که این خبرگزاری به اتهام نشرمطالب خلاف واقع و افشای مطالب دادگاه با اکثریت آرائ مجرم شناخته نشد.

در جلسه این هفته دادگاه مطبوعات پرونده‌ «خبرگزاری مهر» و «سایت موج» در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی مورد رسیدگی قرار گرفت.

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید
telegram.me/Iran_news_ajancy
كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!