آژانس ايران خبر
Monday, 02 January 2017 14:36

سادگى یا پیچیدگى؟

 

آژانس ايران خبر :95/10/13 
مسائل ساده را پیچیده نکنید!
امتحان پایانى درس فلسفه بود؛امتحان پایانى درس فلسفه بود؛
استاد فقط یک سؤال مطرح کرده بود! سؤال این بود:
شما چگونه مى‌توانید مرا متقاعد کنید که صندلى جلوى شما نامرئى است؟
تقریباً یک ساعت زمان برد تا دانشجویان توانستند پاسخ‌هاى خود را در برگه امتحانى‌شان بنویسند،
به غیر از یک دانشجوى تنبل
که تنها 10 ثانیه طول کشید تا جواب را بنویسد!
چند روز بعد که استاد نمره‌هاى دانشجویان را اعلام کرد،
آن دانشجوى تنبل بالاترین نمره کلاس را گرفته بود!!
او در جواب فقط نوشته بود :
«کدام صندلى؟!»

https://telegram.me/Iran_news_ajancy


كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!