آژانس ايران خبر

داستان و داستانک

آژانس ايران خبر 95/1/14:پروین اعتصامی در ۲۵اسفند ۱۲۸۵ درتبریز بدنیا آمد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت.پدرش، یوسف اعتصام‌الملک آشتیانی، از روشنفکران و مترجمان زمان خود بود.پروین ازسالهای کودکی به‌شعرگفتن پرداخت. شعرهای او در مجله ادبی بهار چاپ می شد.پروین دردهای مردم را در شعرش انعکاس می‌داد و با فرهنگ تبعیض جنسی و عقب‌نگه‌داشتن زن، به‌ستیز برخاست و در شعرهایش فریاد کرد.پروین برای مردم محروم شعر می‌گفت که از جملة آنها: «طفل یتیم»، «تهیدست»، «تیره‌بخت», «رنجبر» و «آشیان ویران» می‌باشد.پروین امیدش به آینده روشن را در شعرهای «آرزوی پرواز» و «نغمه صبح» نشان داد.
آژانس ايران خبر 95/1/12: کلنل محمد تقی خان پسیان از میهن پرستان و آزادیخواهان مشروطیت ایران, علیه استاندار ظالم خراسان قیام کرد. در این قیام او قوام‌السلطنه استاندار خراسان را دستگیر کرد و به تهران فرستاد و خود کفالت استانداری را به عهده گرفت. اما در فاصله کوتاهی قوام‌السلطنه به نخست وزیری رسید و با کینه‌ای که از این سردار میهن‌پرست به دل داشت کمر به قتل او بست. کلنل محمدتقی خان پسیان، در یکی از نامه‌هایش نوشته بود: …ایرانی نمی‌میرد و محو نمی‌شود؛ ... بر‌ماست که آنها را از ننگ ذلت خلاص نماییم! آری ما باید جانبازی کنیم اینک نگاهی به زندگی این سردار محمدتقی معروف به کلنل محمدتقی خان 1270 در تبریز زاده شد. رستم بیگ جد خاندان پسیان بعد از عهدنامه ترکمنچای و جدایی شهرهای قفقاز از ایران زندگی زیرسلطه بیگانگان روس را برنتابید و به تبریز مهاجرت کرد. رستم بیگ و پدر محمدتقی یاور محمد باقرخان روابط نزدیکی با مقامات با نفوذ تبریز از جمله میرزاتقی خان امیرکبیر داشتند. فرزندان رستم بیگ همگی از مقامات نظامی بودند و بعضی چون علیقلی و غلامرضا در جنگ با انگلیس در شیراز کشته شدند. محمدتقی در منزل و مدرسه لقمانیه تبریز به تحصیل علوم و زبانهای خارجی پرداخت و در پانزده سالگی به مدرسه نظام تهران راه یافت....
آژانس ايران خبر 95/1/11: ناصرالدینشاه در یادداشتهای روزانه اش درباره جشن نوروز جمعه ششم ماه جمادی الثّانی سال 1302ق (20مارس1885م) می نویسد: «چهار ساعت و نیم به غروب مانده تحویلِ حَمَل (اولین بُرج سال ـ فروردین) شد... از قضا دیشب باد سردی میآمد و امروز هم خیلی سرد بود. کوه البرز را مه گرفته بود... هیجانی در مردم بود. ما هم توی باغ میگشتیم, امّا از شدّت سرما نمی شد گردش کرد. چند روز بود بخاریها را کم, آتش میکردیم. امروز به طوری سرد بود که دوباره همه بخاریها را روشن کردیم و جلو بخاری مینشستیم. تالار موزه را خیلی قشنگ و مزین کردند.ده روز است کار میکنند.امین السّلطان, عضدالملک, سرایدارباشی, نایب ناظر در تالار موزه هفت سین ما را میچیدند. شلوغ پُلوغ بود. یک ساعت به وقت [تحویل] مانده, که پنج و نیم به غروب مانده باشد, ما هم آمدیم وارد تالار شدیم. در حقیقت, خیلی مزین و قشنگ و باشکوه بود. همه مردم, هرکس که باید باشد, بود. آخوند زیادی هم بود. همه نشسته بودند. بعضی آخوندها مثل سیدعبدالله پسر آقا سیداسماعیل بهبهانی ... جا نداشتند, پشت سر آخوندهای دیگر نشسته بودند. باید ما سرمان را از اینجا دراز کنیم, آنها هم گردن بکشند و با یکی یکی, صحبت کنیم؛ احوالپرسی کنیم... از علما کسانی که بودند امام جمعه, صدرالعلما, سیدعبدالله, مجتهد قراچه داغ, شیخ الاسلام تبریز (خیلی آخوند بامزه یی بود), علمای استرآباد, یک آخوند ریش قرمزی بود, قجر بود و استرآبادی بود...
آژانس ايران خبر 95/1/10:ﺣﺎﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪﺣﺴﻨﻚ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ﻣﺴﻜﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ﻛﺎﺭ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ﺣﺎﻛﻢ ﮔﻔﺖ : ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﺮﺩﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ.ﻳﻜﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺎﻛﻢ ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍﺑﮕﻮﻳﻴﺪﻛﺴﯽ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ،ﻛﺴﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺷﻴﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ، ﻛﺎﺭ ﻭﻣﺴﻜﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ !
آژانس ايران خبر 95/1/10:داستاني جالب در مورد زندگي بتهوون در سالگرد درگذشتش... از آغاز تا انتها، همه عوامل دست به دست هم داده‌اند که او را نابود کنند. از همان دوران کودکی، سرنوشت جنگی سخت و نابرابر را برای او تدارک دیده است...در تمام مراحل زندگی، از کودکی تا پایان عمر، سرنوشت، سرمست از خنده‌های آمیخته با جنون قدرت، راه را بر او می‌بندد و او را به تسلیم فرا می‌خواند.او درگیر جنگی سخت است. مبارزه‌ای سخت و مداوم. نبردی سهمگین که با کوبیدن مشتهای سنگین سرنوشت بر درهای زندگی آغاز می‌شود. اما در آنسو، اراده‌ای سخت و مستحکم فریاد می‌کشد که
آژانس ايران خبر 95/1/9:مسافری در شهرِ بلخ جماعتي را ديد كه مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان ميبرند و آن بيچاره مرتب داد و فرياد ميزند و خدا و پيغمبر را به شهادت ميگيرد كه والله بالله من زنده‌ام! چطور ميخواهيد مرا به خاك بسپاريد؟اما چند ملا كه پشتِ سرِ تابوت هستند، بي توجه به حال و احوال او رو به مردم كرده و ميگويند....:
آژانس ايران خبر 95/1/7:داستان کودکان ایران به روایت تصویر  
آژانس ايران خبر 94/12/22:پاييز با همه ي زيباييش مهمان طبيعت شده بود و طبيعت شبيه عروس مغروري بود که خياط آفرينش براي آراستنش از هيچ رنگي کم نگذاشته بود. در ميان باغ ها و مزارع که بسان تابلويي زيبا راه باريک و پر پيچ و خم روستا در آن گم مي شد محو اين زيبايي ها مي شدم.هميشه اين راه باريک را براي برگشتن به روستا به جاده ي بي روحي که دل مزارع را بي رحمانه و ناشيانه شکافته بود ترجيح مي دادم. سه روز تعطيلي و دوري از مدرسه و اشتياق ديدار دوباره ي بچه ها بر سرعت گام هايم مي افزود. رابطه ي من و دانش آموزانم تنها رابطه ي معلم و شاگردي نبود. براي من آنها اعضاي خانواده ام بودند....
Page 12 of 12