آژانس ايران خبر

تهران - عمدا قطعه اعدام شدگان قتل عامهای سال 67 در خاوران را آهک پاشیده اند +عکس

آژانس ایران خبر 95/7/10:تهران - عمدا خاوران قطعه اعدام شدگان قتل عامهای سال 67 را...


ادامه مطلب

ایران - جدیدترین مصاحبه آقای هاشم خواستار با شبکه در تی وی + کلیپ

آژانس ايران خبر:95/7/3  مصاحبه جدید آقای هاشم خواستار با شبکه در تی وی آقای خواستار...


ادامه مطلب

بخوان به نام گل سرخ + ویدیو دکلمه ای زیبا

آژانس ايران خبر :95/5/25بخوان به نام گل سرخ  بخوان به نام گل سرخ، در صحاری...


ادامه مطلب

انتشار نوار سخنان منتظری دستگاه حکومت را به هم ریخته است+ نوار

آژانس ايران خبر :95/5/23انتشار نوار سخنان تکاندهنده منتظری جانشین وقت خمینی در ملاقات با اعضاء...


ادامه مطلب

تهران - عمدا قطعه اعدام شدگان ...

آژانس ایران خبر 95/7/10:تهران ...

ایران - جدیدترین مصاحبه آقای ه...

آژانس ايران خبر:95/7/3  مصاحبه...

بخوان به نام گل سرخ + ویدیو دک...

آژانس ايران خبر :95/5/25بخوان ...

انتشار نوار سخنان منتظری دستگ...

آژانس ايران خبر :95/5/23انتشار...

صفحات ويژه

آژانس ايران خبر 94/5/7 :« بنا به گزارش خبرنگار  آژانس ايرن خبر از گرگان روز يكشنبه 4 مرداد ماه 94 پرستاران بیمارستان مسعود گرگان دراعتراض به عدم اجرای طرح عملکرد وافزایش ساعات کاری خود به بهانه کمبود نیرو درمحوطه این بیمارستان تجمع کردند. اعتراض پرستاران مدت ها است كه ادامه دارد .  ».
آژانس ايران خبر 94/5/7 :« بيانيه مهم تحليلي بمناسبت تجمع بزرگ پرستاران در 6 مردادجامعه بزرگ وفهيم پرستاري کشورعملکرد نامناسب مسئولين وزارت بهداشت در حوزه پرستاري طي يکسال گذشته و عدم توجه به خواسته هاي به حق و قانوني پرستاران واقدام به اجراي طرح هاي غيرکارشناسي مثل تربيت پرستاري مهارتي (9ماهه) و اجراي طرح ظالمانه پرداخت مبتني بر عملکرد در سطح کشور و بسته بودن
Page 3 of 3