آژانس ايران خبر
Tuesday, 03 January 2017 08:03

بحرانهاي اجتماعي يا يك حاكميت منحط - سهراب تهمتن

آژانس ايران خبر :95/10/14
بحرانهاي اجتماعي يا يك حاكميت منحط - سهراب تهمتن
 حجم بحران‌هاي اجتماعي كه در فاصله های کوتاه زماني در جامعه ايران  رخ  نشان مي دهد چنان زياد است كه بي آنكه مجال پرداختن به يكي باشد ديگري جاي آن را مي گيرد و بدين صورت به جامعه يي با كلكسيون بحران‌هاي متفاوت مي رسيم:
1 - غارت‌هاي ميلياردي اموال عمومي مردم توسط حاكمان و يا گماشتگان آنان به يك خبر عادي تبديل شده است. طوري كه چيزي اصلا جامعه را به شگفتي نمي اندازد و حاكمان نيز با مانورهاي عمروعاص مآبانه خودشان آن را ابتدا در بوق و  كرنا مي كنند و بعد آرام آرام همه چيز فراموش مي شود..... نمونه ها بي شماراست.
2-  درگيري هاي باندي به صورت افسار گسيخته‌يي به سمت حذف رقيب پيش مي رود.
3- بيكاري با نرخ هاي گوناگوني كه داده مي شود خبر از يك جامعه به شدت بيكار مي دهد كه حداقل 7تا 10  ميليون آن با بيكاری دست به گریبان هستند و جالب است كه بدانيم شاخص كار داشتن، يك ساعت كار در هفته است.
4- سونامي‌هاي مختلف اجتماعي به صورت دمل هاي چركين گاه و بيگاه سر باز مي كند. يك روز به صورت سونامي رها كردن كودك در كوچه و خيابان كه قلب هر بیننده ای را به درد مي آورد؛ يك بار به صورت پديده گورخوابي كه اصلا شرم حاكمان را به دنبال ندارد و  يك بار به صورت كليه فروشي و  چشم فروشي. يك بار با عنوان كارتن خوابي تيتر مي شود و يك بار با بيان دختران فراري و يك بار به صورت قاچاق زنان و كودكان به كشورهاي ديگر، روزي ديگر با نامي كه هنوز نمي دانيم....
5- دخالت در كشورهاي ديگر با عناوين دفاع از حرم و صدور انقلاب و بستن خط در عمق استراتژيك و كار مستشاري و... و به هدر دادن ميلياردها دلار در آمد نفتي باد آورده  كه چيزي جز نفرت عمومي و انزواي منطقه ايي براي حاكمان ثمري نداشته است
6- دستگیری؛ تهدید؛ حمله و هجوم به خانه های مردم و اعدام و زندان به صورت يك روش حكومت داري درآمده است. طوري كه كمتر خانواده ايراني را مي توان يافت كه يك اعدامي يا زنداني نداشته باشد. حكومتي كه به رغم نياز شديدي كه از منظر بين المللي به كم كردن اين شدت سركوب دارد، بعد از 37 سال حكومت هنوز يك بار هم جرأت نكرده كه بگويد براي يك شب اعدام نمي كنم.
جامعه کنونی ما با اين ابعاد ويرانگر بحرانهاي اجتماعي؛ اقتصادی و سیاسی، نه يك جامعه منحط بلكه يك حاكميت منحط با اين ويژگي ها است:
-    براي هيچ مشکل اجتماعي راه حل ندارد.
-    در بن بست اقتصادی در حال خفه شدن است.
-    از منظر تاریخی و سياسي نامشروع است.
-    ظرفيت هاي ايدئولوژيك اش ته كشيده است و مربوط به قرون و اعصار گذشته است.
-    حرف نويي ندارد چرا که هرگونه نویی و تازگی با اصل ولایت فقیه در تعارض است.
-    دچارتشتت و سر درگمي است.
-    بشدت در وحشت از جامعه کنونی است.
-    به جامعه جهاني نيازمند است تا به جايي قلاب كند اما توان پرداخت هزینه این ارتباط را ندارد. چرا که ساختارش با ساختار جامعه بین المللی نمی خواند.
-    چهره فريبكارانه اش هم براي مردم خودش هم براي منطقه و دنيا رو شده است با اين حال راه حلي جز فريب ندارد.
-    حاكميتي با اين توصيفات براي جامعه جهاني و براي مردم خود بسيار خطرناك است. چرا كه به قول ابن خلدون  سنگي را از  بن عمارت ”موجوديت يك ملت “بر مي كند  تا زير ديگ ”يك حاكميت نامشروع تاريخي“ بگذارد. با اين توصيف آيا اين حاكميت منحط امكان تداوم حيات دارد؟......

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید
telegram.me/Iran_news_ajancy

كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!