آژانس ايران خبر
Tuesday, 03 January 2017 16:40

مبارک باد بر شهناز، مادر مصطفایی که در تن آرش حلول کرده، شعله پاكروان

آژانس ايران خبر :95/10/14

مبارک باد بر شهناز، مادر مصطفایی که در تن آرش حلول کرده، شعله پاكروان
 فدای سلولهای گرسنه مانده ات شوم. چقدر سختی کشیدی مادر ؟ من 46 ساعت همدردت شدم، از تاب و تب افتادم. جانم رفت با همین مدت کوتاه. خبر رسید که برایت سرم زده اند. پس رگهای خشک شده ات دوباره جان میگیرد. رگهای عاشقت دوباره جوان میشود. منهم با شیر و خرما تن گرسنه ام را سیر کردم وقتی قطرات سرم در رگهایت چکید. عزیز دل !

اعتصابت برکات زیادی داشت. خیلی ها محک خوردند.

دزدان با چراغ که موذیانه در صف انسانیت جا گرفته بودند. دشمنان عشق که از زندگی و انسانیت فقط پول و جاه را میشناسند، باور نمیکردند که مجنونی در قرن بیست و یکم برای لیلایش جان برکف بگیرد. گفته هاشان را شنیدیم و خواندیم. در سکوت اشک ریختیم و گفتیم حسابتان را روز حساب خواهیم رسید. کافرانی که همه را به کیش خود پندارند آنچه از رذالت بود نمایش دادند. اما تو در امتحان عشق، قبول شدی ای مجنون دلداده. چه کردی ای پسر،  با دل مادرانی که در غیاب مادر جوانمرگت، بار غم تو دیوانه شان کرد ؟ چه کردی ای آرش با دل مجروح مادرانی که داغ غم بر دل دارند ؟ ثانیه به ثانیه قلبمان تپید برای تپش های قلبت. دست به دعا بودیم برای دستهای پژمرده ات.

خدا خدا میکردیم برای زنده ماندنت. مادر جان ! از آتش بلا به سلامت و سربلندی عبور کردی. تو فقط آرش نیستی. تو سیاوش گونه از امتحان آتش گذشتی. تنت سالم. دلت خوش. گلرخت خندان. عزیز دلم!اشکهای گرم مادران مثل باران باریده و کویر سلامتی ت را گلستان خواهد کرد. منتظر میمانیم تا روزی که لبخند نجیب و مهربانت را دوباره مهمان چشمهایمان کنیم.منتظر گلرخت هستیم تا در آغوشش بگیریم و به او بگوییم که چقدر خوشبخت است که تو را دارد.تا بگوییم چقدر خوشبخت است که در دنیای سیاه بی عشق،نشان عاشقی بر پیشانی دارد.تو هم خوشبختی که در غیاب مادرت،زنی چون شهناز مثل کوه دماوند پشتیبانت بود و هست اکنون برای شهناز هم که دلهره هایش را پشت لبخند پنهان میکرد، روز خوشی فراهم شده که نفس راحتی بکشد و بگوید: آخیش بالاخره روزهای سخت تمام شد. خوشا مادری که چون تو عاشقی را زایید.خوشا مادرانی که عشق فرزندی چون تو را در دل کاشته اند.

خوشا ایران و فرزندان بی مثالش. خداوندا نگه دار از زوالش

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید
telegram.me/Iran_news_ajancy

كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!