آژانس ايران خبر
Tuesday, 10 January 2017 07:18

خاطره ای با آیت ا... هاشمی رفسنجانی - کیومرث سلوکی

آژانس ايران خبر :95/10/21

 خاطره ای با آیت ا... هاشمی رفسنجانی - کیومرث سلوکی
 معلم که شدم، چابهار بودم؛
او رییس جمهور شده بود.
در حال سفر به  چابهار بود. فرمانداری و ادارات چابهار موظف شدند تنها خیابان شهر را طاق نصرت باران کنند. من هم از آموزش و پرورش در اختیار این جریان قرار گرفتم تا طاق نصرت سهم اداره ی  آموزش و پرورش را با چند همکار دیگر بسازیم. پول زیادی صرف شد.
روز قبل از آمدن او برای تکمیل و تنظیم سیستم صوت مرا به  محل سخنرانی او فرستادند. رفتم. عده ای از تهران آمده بودند و همه چیز را کنترل می کردند؛ تخریب چی بودند.
جالب ترین بخشش تنظیم صندلی او بود که از تهران آورده بودند. خدمه اش می گفتند « حاج آقا دوست دارند فاصله اش از جلو جایگاه ... قدر باشد» و با دقت میلی متری صندلی را عقب و جلو می بردند تا در جای مورد نظر حاج آقا قرار گیرد.
نوکر صفتی چندش آوری در جریان بود.
فردا که هاشمی رفسنجانی آمد جالب بود؛ محافظانش مردم را که برای استقبال او آمده بودند با لگد می زدند که به او نزدیک نشوند. !!!
تاریخ است. لومان معتقد است جامعه خودش را باز تولید می کند؛ و سهم ایران « نوکر صفتی است».
عاشقان هاشمی رفسنجانی عاشق چه کسی خواهند شد؟
محافظانش از چه کسی محافظت خواهند کرد؟
انقلاب کردیم؛ شاه رفت، اما، نوکری، چاپلوسی، تملق و ... هم خواهد رفت؟
چه شعارهای قشنگی:
ساده زیست، فی سبیل ا...، مورد تایید.

برای دستیابی به اخبار بدون سانسور به کانال ما مراجعه کنید
telegram.me/Iran_news_ajancy

كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!