آژانس ايران خبر
Thursday, 12 January 2017 09:04

نسب نامه کوروش بزرگ از زبان خودش

 

آژانس ايران خبر :95/10/23
کوروش بزرگ در استوانه ای که پس از فتح بابل منتشر کرده است نسب نامه ی خود را چنین بیان می کند:
منم کوروش..شاه شهر انشان ...پسر کمبوجیه شاه بزرگ شاه انشان....نبیره ی چپش پش شاه بزرگ شاه انشان....از خانواده ای که همیشه شاهی کرده است.
بنابراین از نظر سلسله ای جانشینی به ترتیب :
چیش پش - کوروش اول-کمبوجیه اول-کوروش دوم بوده است.(طبق نظر کوروش بزرگ)
در مورد محل سرزمین انشان نیز امروز با یقین کامل مشخص شده است که همان مرودشت(تل ملیان)در استان پارس کنونی است.و همین منطقه است که بعدا نام پارس بر خود می گیرد و خاستگاه نخستین امپراتوری پارسی می شود.

https://telegram.me/Iran_news_ajancy


كامنتهاى شما

لطفا فيلدهاي ستاره دار را پر كنيد!

وارد كردن كد HTML قابل قبول نيست!